Meteen naar de inhoud

Home » Nieuwbouw, bestaande bouw en renovatie

Nieuwbouw, bestaande bouw en renovatie

Er kunnen diverse redenen zijn om een
installatie in te regelen:

> Nieuwbouw
> Een (interne)verhuizing
> Bestaande bouw

Bij nieuwbouw is het voor de handliggend, de installatie dient na oplevering van het project ingeregeld te zijn. Na afronding van de inregeling volgt het inregelrapport.

Bij interne verhuizingen dient men rekening te houden met de gewijzigde situatie in relatie tot de installatie.

Bij een (interne)verhuizing zijn er over het algemeen geen tekeningen meer of in een andere vorm gegevens van de installatie. Henderiks Klimaattechniek kan daar in voorzien. Bepalende factoren zijn de aard van de installatie in relatie tot het gebruik en de bezetting. Maar ook of er mogelijkheden zijn om de installatie werktuigbouwkundig te verbeteren.

Het vaststellen van de ontwerpdebieten kan plaats vinden op basis van:

> Koellast- en of transmissieberekening
> Het totaal van de ventilator in relatie tot de achterliggende installatie
> De inrichting van de afdelingen

Alle beslissingen worden in overleg met de betrokken partijen genomen. Het verdient een sterke aanbeveling om vooraf de status van de installatie in beeld te brengen. Deze metingen vormen in combinatie met de gewenste indeling de basis voor het ontwerp van een installatie- of advies bureau.

Bij een bestaande bouw is het van belang om van tijd tot tijd de installatie na te zien, een APK-meting of 0-meting. Bij interne verhuizingen of incidentele aanpassingen wordt de installatie veelal over het hoofd gezien. Dat leidt dan uiteindelijk in een installatie die niet meer in overeenstemming is met het gebruik en of de inrichting van de ruimten.

Na inregeling en oplevering wordt het project afgesloten met de levering van het inregelrapport voorzien van alle meetgegevens en de plattegronden per bouwlaag.

We denken graag met u mee.
Mogen wij u helpen?

Neem contact met ons door op de onderstaande knop te drukken.